eCommerce

/eCommerce

MailChimp + eCommerce

MailChimp สามารถเชื่อมต่อกับระบบ eCommerce เช่น Shopify, Magento, WooCommerce หรือ Bigcommerce ทำให้สามารถจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลลูกค้า ชื่อ-นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ [...]

By | 2016-10-15T00:18:41+00:00 October 14th, 2016|eCommerce, MailChimp|Comments Off on MailChimp + eCommerce